Πανεπιστήμιο Βιέννης (UNIVIE)

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το οποίο ιδρύθηκε το 1365, είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στον γερμανόφωνο κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα στην Κεντρική Ευρώπη. Έχει συνδέσει το όνομά του με 16 νομπελίστες και έχει αποτελέσει την ακαδημαϊκή στέγη για μεγάλο αριθμό προσώπων τόσο ιστορικής όσο και ακαδημαϊκής σημασίας. Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης είναι το μεγαλύτερο αυστριακό ερευνητικό ίδρυμα που φιλοξενεί 6.800 ακαδημαϊκούς σε 15 σχολές και πέντε κέντρα, αφιερωμένα τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη έρευνα. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί 26 ερευνητικές πλατφόρμες για την προώθηση ιδιαίτερα καινοτόμων διεπιστημονικών ερευνητικών έργων.

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης πραγματοποίησε πρόσφατα μεγάλες επενδύσεις στο Τμήμα Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής του, όπου θα διεξαχθεί το εν λόγω έργο. Οι τέσσερις μόνιμοι καθηγητές του έχουν διοριστεί πρόσφατα (από το 2019-2021), οι αίθουσες έχουν ανακαινιστεί και έχει δημιουργηθεί νέα τεχνολογική υποδομή, παρέχοντας έτσι ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Η ομάδα του Andreas Stohl ασχολείται με όλες τις πτυχές της ατμοσφαιρικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ανάπτυξης του μοντέλου ατμοσφαιρικής μεταφοράς FLEXPART και της εφαρμογής του σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, αέρια του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρική δυναμική. Μια οριζόντια δραστηριότητα της ομάδας, που εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της, είναι η χρήση αντίστροφων μεθόδων μοντελοποίησης.