Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε το 1973, είναι ένα νεώτερο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει αφοσιωθεί στην αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, όπου στεγάζονται οι Σχολές Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο στεγάζονται η Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και η Ιατρική Σχολή, καθώς και μια σειρά από συναφείς ερευνητικές υποδομές και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου.

Το Πανεπιστήμιο δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1977-78. Σήμερα, πάνω από 18.000 προπτυχιακοί και 3.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν εδώ. Εκπαιδεύονται από μια εξωστρεφή ακαδημαϊκή σχολή περίπου 450 μελών, η οποία υποστηρίζεται από επικουρικούς λέκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, εργαστηριακό προσωπικό και εκπαιδευτές, καθώς και από περίπου 300 άτομα τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αντανακλάται στο ιστορικό συνεργασιών του με πολλά από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς και στην ενεργή προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής και κινητικότητας. Η έρευνα και η ερευνητική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα επωφελείται επίσης από το de facto περιφερειακό σύμπλεγμα ερευνητικών ιδρυμάτων, δηλαδή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Ελλάς (ΙΤΕ), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΜΒΒΚ), το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (ΠΑΓΝΗ), καθώς και τα άλλα ΑΕΙ της Κρήτης.

Αντικατοπτρίζοντας την ερευνητική του δραστηριότητα και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες, το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει υπογράψει τη Χάρτα της ΕΕ και τον Κώδικα για την πρόσληψη ερευνητών και αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Euraxess για την κινητικότητα των ερευνητών. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει πλήρως στους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και για τις διοικητικές δομές του, ενώ η συνεχής προσπάθεια για την τήρηση της ποιότητας σε όλες τις δομές του Πανεπιστημίου, αποτελέι στρατηγική επιλογή του.

Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο νησί της Κρήτης, έναν τόπο πλούσιο σε αρχαίους και σύγχρονους μεσογειακούς πολιτισμούς, και προσφέρει ένα ζωντανό κοινωνικό και πνευματικό περιβάλλον για έρευνα και εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, είτε η επαφή σας με το Πανεπιστήμιο είναι σύντομη είτε μακροχρόνια, πιστεύουμε ότι θα είναι επωφελής.