Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών Saint-Quentin-en-Yvelines (YVSQ)

Το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) είναι ένα κορυφαίο πολυθεματικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Η ποιότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του UVSQ (μεταπτυχιακά προγράμματα, διδακτορικά, μεταδιδακτορικές υποτροφίες) υποστηρίζεται από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια του UVSQ.

Το UVSQ είναι ένα μεσαίου μεγέθους πανεπιστήμιο (20 000 φοιτητές) που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό προάστιο του Παρισιού, όπου είναι εγκατεστημένες διεθνώς γνωστές επιχειρήσεις (όπως η Renault, η PSA, η Dassault κοκ) καθώς και φημισμένα γαλλικά ερευνητικά ιδρύματα (CNRS, INRA, CEA κοκ).

Εκτεινόμενο σε 5 πανεπιστημιουπόλεις με 19.000 φοιτητές, το UVSQ προσφέρει περισσότερα από 200 επιστημονικά προγράμματα που του επιτρέπουν να υποδέχεται διεθνείς φοιτητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη Γαλλία για ένα εξάμηνο, ένα ακαδημαϊκό έτος ή για ολόκληρη τη διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών. Οι σχολές της UVSQ προσφέρουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσανατολισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε πολλούς τομείς σπουδών.

Το UVSQ κατατάσσεται 12ο στα γαλλικά πανεπστήμια της Παγκόσμιας Κατάταξης Πανεπιστημίων του 2019 Times Higher Education (THE) και 2ο στην κατάταξη της Σαγκάης του 2018 στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες. Η αριστεία του ως ερευνητικού πανεπιστημίου διασφαλίζεται από τα 39 εργαστήρια και τα ερευνητικά του ιδρύματα και αναγνωρίζεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ως πηγή τεχνογνωσίας και πόρων. Η κληρονομιά, τα υλικά, το κλίμα, το περιβάλλον, η διαστημική επιστήμη, η δημόσια υγεία, η επιδημιολογία και η αναπηρία είναι μερικοί από τους θεματικούς τομείς στους οποίους το UVSQ έχει εδραιωθεί ως σημαντικός παράγοντας, τόσο στο πλαίσιο ερευνητικών δικτύων όσο και πέραν αυτών.

Τα εργαστήρια αυτά προωθούν την καινοτόμο, διεπιστημονική έρευνα που εστιάζεται σε κοινωνικές ανησυχίες, ενημερώνει τους πολίτες και συμβουλεύει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.